AKTUALNOŚCI 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych 
(14.12.2017)

 
W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Wałbrzych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych”, Biuro Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż trwa nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałbrzych, które będą realizowane w przyszłym roku.


Każdy właściciel nieruchomości, zainteresowany pozbyciem się azbestu z terenu swojej nieruchomości winien złożyć stosowny wniosek do 20 stycznia 2018 r. Wszelkie informację oraz wniosek znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce "Rewolucja śmieciowa" lub w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości, I piętro pok 117, tel. 74 66 55 218.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), a także rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8 poz. 31) właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości, na której znajduje się azbest, ma obowiązek coroczne w terminie do dnia 31 stycznia przedkładać prezydentowi miasta informację dotyczącą:

  1. wyrobów zawierających azbest i miejsca ich wykorzystania,
  2. wyrobów azbestowych, których wykorzystanie zostało zakończone,
  3. podjęcia decyzji o ewentualnym usunięciu azbestu. 

celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest.