Aktualności
SELEKTYWNA ZBIÓRKA POPIOŁU

Przypominamy, że na terenie miasta Wałbrzycha obowiązuje selektywna zbiórka popiołu i żużli z palenisk domowych.

W sezonie grzewczym w miesiącach październik - kwiecień firma odbierająca odpady komunalne na terenie gminy Wałbrzych zobowiązana jest do odbioru raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem selektywnie zgromadzonego popiołu:

 • w zabudowie jednorodzinnej w systemie workowym,
 • w zabudowie wielorodzinnej dostawione zostaną dodatkowe metalowe pojemniki na popiół.

Uwaga!
W POJEMNIKACH ORAZ WORKACH NA POPIÓŁ NIE MOGĄ BYĆ GROMADZONE INNEGO TYPU ODPADY!!! 
POJEMNIKI ORAZ WORKI NA POPIÓŁ DOSTARCZA FIRMA:

 • ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.
  ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych
  tel. 074-843-42-20
  www.alba.com.pl 

INFORMACJA

Informujemy, że Alba Dolny Śląsk od dnia 12.10.2019 zaczęła rozstawianie pojemników.
Rozstawianie pojemników odbywa się zgodnie z otrzymanym wykazem od Gminy Wałbrzych
Po rozpoczęciu realizacji usług odbioru odpadów Alba Dolny Śląsk wraz z Gminą Wałbrzych zweryfikują zasadność wymiany pojemników w oparciu o złożone deklaracje.


AKCJA EKOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO

Informujemy, że wszystkie inne elektroodpady takie jak: sprzęt radiowy i telewizyjny, komputery, monitory, drukarki, żelazka, odkurzacze itp., każdy sprzęt zasilany na prąd i baterie można dostarczać do punktów zbiórek stacjonarnych

 • 21 września 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00
  ul. Jana Pawła II (parking)
  Rynek

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wałbrzych za 2018 rok

PLIK DO POBRANIA:


Biuro Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu informuje, że akcja „Wywalamy graty z chaty”, która rozpocznie się od 25.03 - 10.04, będzie ostatnią akcją zbiórki wielkogabarytów, organizowaną przez Urząd Miasta Wałbrzycha.
Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha w dalszym ciągu są zobowiązani do przekazywania odpadów wielkogabarytowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej lub przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Ponadto odpady wielkogabarytowe mieszkańcy winni dostarczać na PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt.

Informujemy jednocześnie, że nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, dot. pozbywania się odpadów wielkogabarytowych w sposób niezgodny z regulaminem, podlegać będzie karze grzywny na podstawie art. 10 ust 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).


ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 • Marzec 2019 r.
  "WYWALAMY GRATY Z CHATY"
  Akcja Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
  Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Miło nam poinformować, że Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wałbrzych za 2017 rok

PLIK DO POBRANIA:


Poziomy recyklingu

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku osiągnięte przez gminę Wałbrzych w 2017 r.


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Wałbrzych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych”, Biuro Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż trwa nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałbrzych, które będą realizowane w przyszłym roku.


   Pozostałe wiadomości

»


 

stat4u